Palvelut ja hinnastot

 Psykoterapia: Terapian avulla voit saada apua monenlaisiin psykologisiin ongelmiin. Hoidon alussa yhdessä asetamme terapialle tavoitteet ja sovimme hoidon keston. Terapia voi vaihdella pidemmistä hoidoista myös muutamia käyntejä sisältäviin ohjauskäynteihin. Hoito on kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja siinä käytetään tutkittuja, hyväksi havaittuja hoitomenetelmiä. Terapian avulla voit saada myös apua yksittäisiin ongelmiin ja elämän solmukohtiin ja silloin jo 1-3 tapaamista voivat olla hyödyllisiä. Psykoterapiaan voit tulla ilman lääkärin lähetettä. Palvelun hinta on 75€/45 min.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia: Kelan kuntoutuspsykoterapia tukee kuntoutujan opiskelu- tai työkykyä niin, että työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen tai opintojen jatkuminen olisi mahdollista. Kuntoutuspsykoterapia edellyttää lääkärin tekemää B-lausuntoa, jonka psykiatri tekee kolmen kuukauden päästä diagnoosista. Kela korvaa yhdestä terapiakäynnistä 57,60€ ja lopun kustannuksesta asiakas maksaa itse. Kuntoutuspsykoterapia myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmen vuoden ajan. Palvelun hinta on 78,60€/45min, josta asiakkaan omavastuu on 21€ kerta. Kelan tukeman psykoterapian tutustumiskäynnin hinta on 75€/45 min.

Urheilijan psyykkinen valmennus: Onko sinulla haaveita ja tavoitteita urheilussa ja kaipaat niiden saavuttamiseen psyykkistä tukea? Terapeuttisessa työskentelyssä voit tarkastella vielä syvemmin tavoitteitasi ja niihin liittyviä psykologisia esteitä. Hoidossa sinun on mahdollista oppia hyödyllisiä taitoja, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi. Palvelun hinta on 75€/45min.

Työohjaus:Työnohjaus on tarkoitettu hoitotyötä tekeville ammattilaisille ja sen tarkoituksena on auttaa sinua ratkaisemaan haastavia asiakaskokemuksia laadukkailla menetelmillä sekä tukea jaksamistasi työssä. Työnohjauksen hinta on 90€/60min ja 120€/90min.

Luennot ja toiminnalliset hetket työssäjaksamiseen: Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käytettäviä stressinhallinnan menetelmiä voidaan hyvin hyödyntää työyhteisön yhteisissä hetkissä. Juuri teidän työyhteisön tarpeisiin voidaan h räätälöidä sopiva sisältö ja toteutusmuoto työhyvinvointia tukevalle hetkelle. Teillä on mahdollisuus opetella uusia stressin- ja ajankäytönhallinnan menetelmiä sekä samalla saatte tietoa työkykyä ylläpitävistä seikoista.  Kysy lisää sisällöistä ja hinnoista yhteystietolomakkeella.